ANA TEMATİK ALAN  :ENDÜSTRİ 4.0 VE BÖLGESEL KALKINMA 

  • Yenilenebilir Enerji
  • Tarım - Kırsal Kalkınma
  • Sosyal ve Beşeri Kalkınma,
  • Savunma Sanayii
  • Turizm
© copyright 2018 - unikop.org Necmettin Erbakan Üniversitesi