KOP Bölgesindeki üniversiteler arasında eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal hizmet gibi alanlarda akademik ve idari iş birlikleri yapmak, kamu-üniversite-sanayi etkileşimini ve üniversite-şehir bütünleşmesini ileri düzeye taşımak amacıyla; 01 Ocak 2013 tarihinde Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının desteği ve koordinasyonu ile bölgede yer alan 7 üniversitenin ortaklığıyla “KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği (UNİKOP)” çatısı altında faaliyetlerine başlamıştır. 2016 yılı itibariyle Bakanlar Kurulu kararlarıyla KOP İdaresinin görev alanına Nevşehir, Yozgat, Kırşehir ve Kırıkkale illerinin eklenmesiyle UNİKOP’un sınırları da genişlemiş ve üye sayısı 12 üniversiteye ulaşmıştır.

 Birlik kurulduğundan bu yana, öncelikle KOP bölgesine özgü çalışmalardan hareketle ülke kalkınması için çeşitli projeler ve çalışmalar gerçekleştirmiş olup dönem başkanlığı yapan üniversitelerin yapmış oldukları faaliyetlerle de bu çalışmalara yenilerini eklenmeye devam etmektedir. Bu çalışmalardan birisi de düzenli olarak dönem başkanı üniversitelerin ev sahipliğinde düzenlenen sempozyumlardır. Bu yıl Necmettin Erbakan Üniversitesi ev sahipliğinde uluslararası olarak düzenlenecek, VI. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumunun temel amacı, başta KOP Bölgesi olmak üzere ülkemizin zenginliklerini ve sorunlarını sektörel bazda derinlemesine araştırma, inceleme ve sorunlara ilişkin çözüm önerileri üretmeye yöneliktir. Bu yıl da ele alınacak temaların; “Yenilenebilir Enerji, Tarım-Kırsal Kalkınma, Sosyal ve Beşeri Kalkınma, Savunma Sanayii ve Turizm” alanlarına ilişkin çalışmalar ile yeni fikirler ortaya çıkacağı açıktır.

 KOP bölgesi sahip olduğu kaynaklar ile ülke ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. Kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması hem bölge ekonomisine hem de ülke ekonomisinin gelişmesine önemli katkılar sağlayacaktır. Bu nedenle özellikle katma değeri yüksek kaynakların keşfedilmesi ve üretime kazandırılması için bilimsel desteğin alınması oldukça önemlidir. Bu bağlamda, başta bölge üniversiteleri olmak üzere, ulusal ve uluslararası düzeyde üniversiteler VI. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu bir araya gelerek akademik çalışmalarını sunacaklardır.

© copyright 2018 - unikop.org Necmettin Erbakan Üniversitesi