Uzmanlık öğrencileri arasındaki iletişim ve işbirliğini artırarak karar verici kurumlar nezdinde Araştırma Görevlilerinin sorunları ve çözüm yollarının paydaşlar tarafından tartışılacağı ve sağlık hizmetinin kalitesini artırmaya katkıda bulunacağı düşünülen çalıştaya ilişkin davetiye aşağıdadır

 

© copyright 2013 -