BİLİM ve DANIŞMA KURULU


Prof. Dr. Abdüsselam ULUÇAM
Prof. Dr. A. Saim ARITAN
Prof. Dr. Ahmet ÖNKAL
Prof. Dr. Alâaddin AKÖZ
Prof. Dr. Ali BORAN
Prof. Dr. Bayram ÜREKLİ
Prof.Dr. Abdülkadir BULUŞ
Prof.Dr. Mehmet GÜRBİLEK
Prof. Dr. Mehmet ŞEKER
Prof. Dr. Özdemir KOÇAK
Prof. Dr. Remzi DURAN
Doç. Dr. Osman KUNDURACI
Doç.Dr. Necdet GÖK
Yrd.Doç.Dr. Yaşar ERDEMİR
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ÖKSÜZ
Dr. Naci BAKIRCI


 

DÜZENLEME KURULU


Prof. Dr. Ahmet ÇAYCI
Prof. Dr. Mehmet Ali KAPAR
Yrd. Doç. Dr. A. Osman ÇIBIKDİKEN
İlker Mete MİMİROĞLU
Mehmet GÜMRAH
Ali DÜZ
Muharrem BAŞALTUN
Hikmet YANARTAŞ
Ahmet BİLGİÇ 

SEKRETERYA


Dr. Ali DADAN
 

© copyright 2013 -