5000 yıllık tarih, sanat ve kültürü bünyesinde barındıran Sille, bugüne kadar sapasağlam ayakta kalan eserleriyle bir açık hava müzesi ve yüzyıllar boyu Müslüman ve Hıristiyan kültürün iç içe yaşadığı bir hoşgörü ve ticaret merkezi olmuştur. Ayrıca bugüne kadar mimari yapılar olarak varlığını devam ettiren camileri, kiliseleri, mezarlıkları, su yolları, su kemerleri, köprüleri, çeşme ve hamamları, cumbalı evleri ve sekili sokakları tarihe tanıklık etmiş çok önemli değerlerdir. Sille’de yüzyıllar boyu devam eden taş, toprak, halıcılık ve mum işçiliği gibi el sanatlarının yanı sıra ilim adamlarının yetişmesi, şair ve mûsikîşinasların varlığı hem Sille’deki sosyal ve kültürel hayatın gelişmesini hem de dil, din ve kültür ayırımı yapılmaksızın hoşgörünün en güzel örneklerinin verilmesini sağlamıştır. Ayrıca doğum, ölüm, düğün, sünnet, mevlid, kandil ve bayram merasimlerinin yanı sıra Sille’ye ait özel yemekler ve kıyafetler, barana, hıdrellez ve gereğiler adıyla anılan sosyal ve kültürel etkinlikler Sille’nin gelenek ve göreneklerinin temelini oluşturmaktadır.

 

İşte bu özelliklere sahip olan Sille'nin tarihi ve kültürel değerlerini paylaşmak amacıyla "Medeniyetlerin Buluştuğu Yer Sille" Sempozyumu tertiplenmiştir.

© copyright 2013 -