Yazım İlkeleri

• Yazılar (resim, sekil, harita vb. ekler dâhil) en fazla 20 sayfa olmalıdır.

• Yazıların 500 kelimelik Türkçe özeti ve bu özetin İngilizce çevirisi, yabancı dildeki makalelerin ise Türkçe ve İngilizce özetleri verilmelidir.

• Araştırmanın sonunda Kaynaklar verilmelidir.

• Makale başlıkları Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalıdır.

Dipnotlarda Uyulacak Kurallar

• Yazarın (yazarların) adı makalenin başlığı altına yazılmalı, varsa akademik unvanı, çalıştığı kurum ve e-posta adresi ilk sayfada dipnotta belirtilmelidir.

• Makalede kullanılan bütün kaynaklar “Kaynakça” ya alınmalı, makalenin konusu ile ilgili olsa dahi, yazıda değinilmeyen belge ve eserler kaynakçaya dahil edilmemelidir.

• Makaleler Microsoft Word programında, en az 2.5 cm kenar boşlukları bırakılarak, başlık 14 punto metin kısmının tamamı Times News Roman yazı tipinde, 12 punto, dipnotlar 10 punto olarak yazılmalıdır. Yayınlanması istenen yazılar ekli Word dosyası halinde (çeviriler orijinal metinle-ri ile birlikte, resim, şema ve tablolar) e-posta yoluyla gönderilmelidir.

Dipnot gösterimi kitap için: İlk geçtiği yerde yazar/ların adı ve soyadı, eserin tam ismi, (varsa) tercüme edenin, hazırlayanın veya editörün adı ve soyadı, (varsa) baskısı, yayınevi, basım yeri, basım yılı ve sayfa numarası.

Makale için ise; İlk geçtiği yerde: yazar/ların adı ve soyadı, makalenin tam adı (tırnak içinde), derginin adı (bold/italik), (varsa) cilt numarası, (varsa) sayı numarası, basım yeri, basım yılı ve sayfa numarası.

Ansiklopedi maddesi ise; ilk geçtiği yerde, yazar/ların adı ve soyadı, maddenin tam adı (tırnak içinde), (yazar sadece maddenin bir kısmını yazmışsa, madde içindeki alt-başlık), ansiklopedinin adı (bold/italik), (varsa) parantez içinde kısaltması, (varsa) cilt numarası, basım yeri, basım tarihi ve sayfa numarası.

Kaynakça; makale metninin sonunda, yazarların soyadına göre alfabetik olarak yazılmalıdır. Bir yazarın birden fazla yayını olması halinde, yayımlanış tarihine göre, bir yazara ait aynı yılda basılmış yayınlar var ise (1982a, 1982b) şeklinde gösterilmelidir.

NOT: Tam metin göndermek isteyenlerin;

Ad  Soyad :

Orcid Numarası :

Kurum-Kuruluş  Adı :

yukardaki bilgileri içerir şekilde metinlerini aşağıdaki e-mail adresine göndermesi rica olunur.

e-mail: selcuklu2019@erbakan.edu.tr

 

© Desing by Bahri Ünver/ GSF Bilgi İşlem