AMAÇ VE KAPSAM

Selçuklu Tarihi ve bu tarihin neşvünema bulduğu coğrafyanın tespit edilmesi,

Orta Asya’dan başlayarak Akdeniz’e uzanan coğrafi sınırlar ve bu coğrafya üzerinde oluşturulan hâkimiyet süreci,

Suriye-Irak-Filistin bölgesindeki Selçuklu varlığının kronolojik tespiti ve günümüze tevarüs eden yönlerinin ortaya konması,

Günümüzde bölgede yaşanan hareketliliğe sebep olan süreçlerin neden sonuç ilişkileri bağlamında ele alınması amaçlanmaktadır.

Sempozyum, İslam Tarihi kaynaklarında  Suriye - Irak -Filistin bölgeleri olarak isimlendirilen, Selçukluların hâkimiyet mücadelelerini bütün yönleriyle kapsar.

© Desing by Bahri Ünver/ GSF Bilgi İşlem