KURULLAR

1-Sempozyum Onur Kurulu

 • Cüneyit Orhan TOPRAK  -Konya Valisi

 • Uğur İbrahim ALTAY       -Konya Büyükşehir Belediye Başkanı

 • Prof.Dr.Cem ZORLU        -Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü

 • Prof. Dr. Refik TURAN    -Türk Tarih Kurumu Başkanı

 • Ahmet PEKYATIRMACI  -Konya Selçuklu Belediye Başkanı

2- Sempozyum Düzenleme Kurulu

 • Prof. Dr. Ahmet ÇAYCI                                          Necmettin Erbakan Üniversitesi
 • Prof. Dr. Ayşe Dudu KUŞCU                                 Necmettin Erbakan Üniversitesi
 • Prof. Dr. Bilal KUŞPINAR                                     Necmettin Erbakan Üniversitesi
 • Prof. Dr. Caner ARABACI                                      Necmettin Erbakan Üniversitesi
 • Doç. Dr. Ali Fuat BAYSAL                                     Necmettin Erbakan Üniversitesi
 • Doç. Dr. Bekir BİÇER                                             Necmettin Erbakan Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Ali DADAN                                     Necmettin Erbakan Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ŞİMŞİR                           Necmettin Erbakan Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Murat AK                                        Necmettin Erbakan Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Mustafa AKKUŞ                            Necmettin Erbakan Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya ŞİMŞİR                           Necmettin Erbakan Üniversitesi
 • Öğr. Gör. Ahmet YAVUZYILMAZ                         Necmettin Erbakan Üniversitesi

3- Sempozyum Bilim Kurulu

 • Prof. Dr. Abdullah ATİYYE                             Mansura Üniversitesi, Mısır
 • Prof. Dr. Abdülhamit TÜFEKÇİOĞLU         Marmara Üniversitesi
 • Prof. Dr. Abdülkerim ÖZAYDIN                    İstanbul Üniversitesi
 • Prof. Dr. Abdullahil AHSAN                           International Islamic University, Malezya
 • Prof. Dr. Adnan ÇEVİK                                    Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
 • Prof. Dr. Ahmet Ali BAYHAN                         Ordu Üniversitesi
 • Prof. Dr. Ahmet Yaşar OCAK                          TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
 • Prof. Dr. Alfina SUBGATULLINA                  Russian Academy of Sciences - Rusya
 • Prof. Dr. Ali BAŞ                                                Selçuk Üniversitesi
 • Prof. Dr. Ali BORAN                                         Selçuk Üniversitesi
 • Prof. Dr. Ali TEMİZEL                                     Selçuk Üniversitesi
 • Prof. Dr. Cengiz TOMAR                                 Ahmet Yesevi Üniversitesi, Kazakistan
 • Prof. Dr. Cihan PİYADEOĞLU                       İstanbul Medeniyet Üniversitesi
 • Prof. Dr. Cüneyt KANAT                                  Ege Üniversitesi
 • Prof. Dr. Dmitriy VASİLYEV                           Russian Academy of Sciences - Rusya
 • Prof. Dr. Eyüp TANRIVERDİ                          Dicle Üniversitesi
 • Prof. Dr. Fatih Yahya AYAZ                             Çukurova Üniversitesi
 • Prof. Dr. Gülay Öğün BEZER                          Marmara Üniversitesi
 • Prof. Dr. Hanefi PALABIYIK                           Atatürk Üniversitesi
 • Prof. Dr. İhsan FAZLIOĞLU                            İstanbul Medeniyet Üniversitesi
 • Prof. Dr. İlyas GÖKHAN                                   Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
 • Prof. Dr. Mehmet Ali HACIGÖKMEN            Selçuk Üniversitesi
 • Prof. Dr. Mehmet ŞEKER                                 Uşak Üniversitesi
 • Prof. Dr. Muharrem KESİK                              İstanbul Üniversitesi
 • Prof. Dr. Mustafa DEMİRCİ                             Selçuk Üniversitesi
 • Prof. Dr. Mustafa DAŞ                                       Dokuz Eylül Üniversitesi
 • Prof. Dr. Mustafa Sabri KÜÇÜKAŞCI             Marmara Üniversitesi
 • Prof. Dr. Osman ERAVŞAR                              Akdeniz Üniversitesi
 • Prof. Dr. Ömer Soner HUNKAN                      Trakya Üniversitesi
 • Prof. Dr. Salim CÖHCE                                      İnönü Üniversitesi
 • Prof. Dr. Salim KOCA                                         Gazi Üniversitesi
 • Prof. Dr. Scott REDFORD                                 SOAS University of London, İngiltere.
 • Prof. Dr. Stephen P. BLAKE                             St.Olaf College, Northfield, Minnesota, ABD
 • Prof. Dr. Tuncer BAYKARA                              Uşak Üniversitesi Emekli Öğr. Üyesi
 • Doç. Dr. Kemal ÖZKURT                                  Ondokuz Mayıs Üniversitesi
 • Doç. Dr. Shahriar HASSANZADEH                Islamic Azad University, İran
© Desing by Bahri Ünver/ GSF Bilgi İşlem