Programa dâhil edilen bildirilerin duyurulması: 27 Nisan 2019

Çalıştay ve Panel Programının İlanı: 11 Haziran 2019

Çalıştay Düzenleme Tarihi: 21-22 Haziran 2019

Bildiri Tam Metinlerinin Gönderilmesi: 01 Ağustos 2019

Çalıştayın Düzenleneceği Yer:  Necmettin Erbakan Üniversitesi, Köyceğiz Yerleşkesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Meram / Konya

Bildiri özetlerinin gönderileceği e-posta adresi: osmar_calistayi@yahoo.com

© copyright 2013 -