Osmanlı Devleti’nde Tek Taraflı ve Karşılıklı Diplomasi

Osmanlı Dış Politika Anlayışı

Osmanlı Elçilikleri, Elçileri, Konsolosları ve Faaliyetleri

Avrupa Elçilikleri, Elçileri, Konsolosları ve Faaliyetleri

Sefaretnameler ve Sefaret Takrirleri

Tercüme Odası ve Tercümanlar

Ahidnâmeler ve Sınır Tahdit Raporları

Osmanlı Hariciye Nezareti ve Hariciye Memurları

Yerel Diplomasi ve Konya’nın Yerel Diplomasideki Önemi

Not: Bu konular dışında teklif edilecek konular Çalıştay Bilim Kurulunca değerlendirmeye alınacaktır.

© copyright 2013 -