Kongre Teması:
“Sürdürülebilir Kalkınma için Çevreye Duyarlı Lojistik”

Bildiri Konuları:
Ağ Tasarımı
Çevik Lojistik
Dağıtım Yönetimi 
Depo Yönetimi
Dış Kaynak Kullanımı(3PL, LLP, 4PL)
Dış Ticaret ve Gümrük
İnsan Kaynakları Yönetimi
İnsani Yardım/Afet Lojistiği
Kalite Yönetimi
Karma Taşımacılık Sistemleri
Kentsel Lojistik
KOBİ’ler ve Lojistik
Konya'nın Lojistik Potansiyeli
Küresel ve Bölgesel Lojistik
Lojistik Bilişim ve İletişim Sistemleri
Lojistik Eğitimi
Lojistik Merkezler/Köyler
Lojistik veTedarik Zinciri Yönetiminde Trendler
Lojistik Yatırım Analizi
Lojistik Yönetimi 
Malzeme Yönetimi
Müşteri İlişikileri Yönetimi(CRM)
Ortaklaşa Planlama, Tahmin ve İkmal(CPFR)
Paketleme ve Katma Değerli Hizmetler
Pazarlama ve Lojistik
Performans Yönetimi
Risk ve Sigorta
Sektörel Uygulamalar
Satınalma ve Tedarik
Sosyal Sorumluluk Stok Yönetimi
Stratejik Lojistik Planlama
Sürdürebilir Lojistik
Talep ve Arz Planlama
Taşımacılık Sistemleri ve Yönetimi
Tedarik Zinciri Yönetimi(TZY)
Tedarikçi İlişkileri Yönetimi(SRM)
Tedarikçi Seçme ve Değerlendirme
Tedarikçi Yönetimli Envanter (VMI) 
Tersine Lojistik ve TZY
Uluslararası Lojistik
Uluslararası Ticaret
Üretim Lojistiği
Üretim Planlama ve Kontrol
Ürün Yaşam Çevrimi Yönetimi
Yalın Lojistik
Yenileşim(İnovasyon)
Yeşil Lojistik ve TZY
Yöneylem Araştırması Uygulamaları© copyright 2013 -