Sempozyum Onursal Başkanları

Fatma Toru (Meram Belediyesi Başkanı)

Prof. Dr. Muzaffer Şeker (Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü)

Sempozyum Başkanları

Prof. Dr. Erdal BAYKAN (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Prof. Dr. Bilal KUŞPINAR (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Sempozyum Düzenleme Kurulu

Doç. Dr. Bekir Biçer (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Doç. Dr. Mahmut Hakkı Akın (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Doç. Dr. Mehmet Birekul (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Faruk KARAASLAN (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Araş. Gör. Fatih KALECİ (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Araş. Gör. Ruhi Can ALKIN (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Araş. Gör. Yakup KALIN (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

​Haluk YILMAZ (Meram Belediyesi Başkan Yarımcısı)

Hacı KOYUNCU (Meram Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü) 

Sempozyum Bilim Kurulu

Prof. Dr. Bilal KUŞPINAR, Necmettin Erbakan University 

Prof. Dr. James W. Morris Boston College (USA)

Prof. Dr. Leonard Lewisohn University of Exeter (UK)

Prof. Dr. Lynda CLARK, University of Concorida, (Canada)

Prof. Dr. Masataka Takeshita University of Tokyo (Japan)

Prof. Dr. Mohammad Nur Wan Daud, University of Technology , Malaysia.

Prof. Dr. Omid Safi, Duke University, (USA)

Prof. Dr. William C. Chittick Stony Brook Universty (USA)

Dr. Anthony F. Shaker McGill University (Canada)

Stephen Hirtenstein (Department for Continuing Education) University of Oxford, (UK)

Sempozyum Danışma Kurulu

Prof. Dr. Abdulkadir BULUŞ, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Ali Durusoy, Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Bayram DALKILIÇ, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Bilal Kemikli, Uludağ Üniversitesi

Prof. Dr. Bilal KUŞPINAR, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Cafer Sadık YARAN, 19 Mayıs Üniversitesi

Prof. Dr. Celal TÜREL, Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Celalettin Çelik, Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Dilaver Gürer, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Ali UTKU, Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Ekrem DEMİRLİ, İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Fahrullah Terkan, Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Ferit Uslu, Osman Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Gürbüz Deniz, Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Hülya Küçük, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Hüsamettin ERDEM, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Hüseyin Sanoğlu, Kırklareli Üniversitesi

Prof. Dr. İsmail SEYREK, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Kenan GÜRSOY, Aydın Üniversitesi

Prof. Dr. Latif Tokat, Sosyal Bilimler Üniversitesi

Prof. Dr. Mahmut Erol KILIÇ, Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Kubat, İnönü Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Şirin ÇIKAR, Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Prof. Dr. Metin YASA, 19 Mayıs Üniversitesi

Prof. Dr. Muhittin Macit, Kültür ve Turizm Bakanlığı

Prof. Dr. Muhsin AKBAŞ, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Prof. Dr. Musa Kazım ARICAN, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa Demirci, Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa Kara, Uludağ Üniversitesi

Prof. Dr. Müfit Selim Saruhan, Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Naim ŞAHİN, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Ömer Mahir Alper, İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Rahim Acar, Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Ramazan Ertürk, Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Recep Alpyağıl, İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Ruhattin Yazoğlu, Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Tuncay İmamoğlu, Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Turan KOÇ, Sabahattin Zaim Üniversitesi

Prof. Dr. Safî Arpaguş, Marmara Üniversitesi

Doç. Dr. Ayşe Sıdıka Oktay, Süleyman Demirel Üniversitesi

Doç. Dr. Burhan Köroğlu, Bahçeşehir Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet VURAL, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Doç. Dr. Semih Ceyhan, Marmara Üniversitesi

Doç. Dr. Yunus Cengiz, Mardin Artuklu Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Feyza Şule GÜNGÖR, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Yeşil, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Hakan Hemşinli, Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Günerigök, Muş Alpaslan Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Ali Aslan, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Betül Gürer, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Sezayi Küçük Sakarya Üniversitesi

Bekir şahin, Konya Yazma Eserler Kütüphanesi

Mehmet Ali Uz, Konya Tarihçisi

Sekreterya

Araş. Gör. Gürkan Kemal AKKOYUN

Araş. Gör. Ceylan ÇOŞKUNER KALIN

Araş. Gör. Döndü ŞAHİN

Araş. Gör. Melike MOLACI

© copyright 2017- Designed by Fatih KALECİ