Sempozyum Konuları

 • Toplumsal Cinsiyet Adaleti'ne Kavramsal Yaklaşımlar

 • Sosyal Değişim Sürecinde Kadın ve Din İlişkisi

 • Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Yöntemleri

 • Uluslararası Hukuk ve Uygulamada Kadın Hakları

 • Dünya'da ve Türkiye'de Kadının Konumu ve STK'lar

 • Girişimcilik ve Innovasyonda Kadın

 • Ruh, Beden ve Zihin Bütünlüğünde Kadın Sağlığı

 • Kadının Değişen Toplumsal Rolü ve Aile Hayatı

 • Çalışma Hayatında Kadının Karşılaştığı Sorunlar

 • Kadının Tüketim Ağında Metalaştırılması ve Medya

 • Karar Mekanizmalarına ve Siyasete Kadın Katılımı

 • Akademide Kadın Olmak

 • Kadının İşgücüne Katılımı ve İstihdamı
   

© copyright 2013 -