Amaç

Bir toplumun gelişebilmesi için kadınların eğitim, çalışma hayatı ve siyasete aktif katılımlarının sağlanması, bu alanlardaki engellerin tespit edilerek çözüm önerilerinin hayata geçirilmesi gerekmektedir.

Modernleşme süreciyle birlikte aile ile kamusal alanın keskin biçimde birbirinden ayrılması, etkisini en fazla kadınlar üzerinde göstermiş, kadının kamusal yaşam ile aile yaşamı arasındaki konumu çeşitli tartışmalara neden olmuştur.  Gelenek, kültürel değerler  ve toplumsal cinsiyet temelli  iş bölümü kadınların iş hayatına katılımı ve konumunda belirleyici olmaktadır. Bir geçiş dönemi yaşayan toplumumuzda kadının geleneksel anne ve eş olma rolünü aksatmadan iş hayatında da aktif rol alması beklenmekte bu da kadınların sorumluluk ve yükünü bir kat daha artırmaktadır.  Bu durum çalışan kadının aile üyelerine de stres yüklemektedir. Bu sempozyumda sosyal yaşamda kadının ve onunla birlikte diğer aile bireylerinin yaşadıkları problemler ve çözüm önerileri üzerinde durulacaktır. 

21-22 Aralık 2015 tarihlerinde Kadın ve Demokrasi Derneği ve Necmettin Erbakan Üniversitesi işbirliği ile Konya’da düzenlenecek olan Uluslar Arası Katılımlı Sosyal Yaşam ve Kadın  Sempozyumu ile  kadının ailede, sosyal hayatta ve iş hayatında karşılaştığı sorunları bütün boyutlarıyla ele almayı, bu alanda çalışma ve araştırmaları olan akademisyen, eğitimci ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirmeyi arzuluyoruz.

Teorik değerlendirmeler, alan araştırmaları ve uygulama örnekleri ile üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarından katılımcılara açık olan sempozyumun hayırlı olmasını diliyor, katkıda bulunacak herkese şimdiden teşekkürlerimizi sunuyoruz.

© copyright 2013 -