SEMPOZYUM TAKVİMİ:

İlk İlan Tarihi: 5 Nisan 2018

Bildiri başlığını ve özetini göndermek için son tarih: 1 Ağustos 2018

Programa dâhil edilen bildirilerin duyurulması: 15 Ağustos 2018

Bildiri Tam Metinlerinin Gönderilmesi: 15 Eylül 2018

Sempozyum Düzenleme Tarihi: 02-04Kasım 2018

© copyright 2018