Prof. Dr. Abdul Rahman Saad AL-ORABİ        (King Abdulaziz University)

Prof. Dr. Mohamed Salem BAAMER                (King Abdulaziz University)

Prof. Dr. Tuncer BAYKARA                             (Ege Üniversitesi Emekli Öğr. Üyesi)

Prof. Dr. Mikail BAYRAM                       (Selçuk Üniversitesi Emekli Öğr. Üy.)

Prof. Dr. Ahmet ÇAYCI                                     (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa DAŞ                                      (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Prof. Dr. Nermin Şaman DOĞAN            (Hacettepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Remzi DURAN                                    (Selçuk Üniversitesi)

Prof. Dr. Feridun EMECEN                      (29 Mayıs Üniversitesi)

Prof. Dr. İlhan ERDEM                                      (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet ERSAN                         (Ege Üniversitesi)

Prof. Dr. Turan GÖKÇE                                    (İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi)

Prof. Dr. İsmail Hakkı GÖKSOY             (Süleyman Demirel Üniversitesi)

Prof. Dr. Behset KARACA                       (Süleyman Demirel Üniversitesi)

Prof. Dr. Turhan KAÇAR                         (İstanbul Medeniyet Üniversitesi)

Prof. Dr. Cüneyt KANAT                         (Ege Üniversitesi)

Prof. Dr. Güray KIRPIK                                    (Gazi Üniversitesi)  

Prof. Dr. Bilge Hürmüzlü KORTHOLT    (Süleyman Demirel Üniversitesi)

Prof. Dr. Osman KÖSE                                      (Polis Akademisi Başkan Yardımcısı)

Prof. Dr. Ayşe Dudu KUŞÇU                   (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Prof. Dr. Bilal KUŞPINAR                       (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Prof. Dr. Birsel KÜÇÜKSİPAHİOĞLU    (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Osman Gazi ÖZGÜDENLİ                  (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Sabri Abdel-latif SALİM           (Fayoum University)

Prof. Dr. Rıza SAVAŞ                              (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet ŞEKER                         (Uşak Üniversitesi)

Prof. Dr. Ahmet TAŞĞIN                         (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Prof. Dr. Fahrettin TIZLAK                      (Akdeniz Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet Ali ÜNAL                    (Pamukkale Üniversitesi)

Prof. Dr. Ahmet YARAMIŞ                     (Afyon Kocatepe Üniversitesi)

Doç. Dr. Muhammet Sadık AKDEMİR    (Süleyman Demirel Üniversitesi) 

Doç. Dr. Elnura AZİZOVA                      (Azerbaycan/Bakü Hazar Üniversitesi)

Doç. Dr. Bekir BİÇER                             (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Doç. Dr. Doğan DEMİRCİ                        (Süleyman Demirel Üniversitesi)

Doç. Dr. Murat FIRAT                             (Süleyman Demirel Üniversitesi)

Doç. Dr. Mehmet Ali HACIGÖKMEN     (Selçuk Üniversitesi)

Doç. Dr. Hakan KARAGÖZ                     (Süleyman Demirel Üniversitesi)

Doç. Dr. Murat KEÇİŞ                             (Muğla Üniversitesi)

Doç. Dr. Mustafa UYAR                                   (Ankara Üniversitesi)

Dr. Öğr.Üyesi Mustafa AKKUŞ               (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim BALIK                          (Afyon Kocatepe Üniversitesi)

Dr. Reem BAZA                                       (Ministry of Awqaf and Islamic Affairs of Kuwait)

Dr. Günnaz ÇAŞKURLU                          (Süleyman Demirel Üniversitesi)

Dr.Öğretim Üyesi Muzaffer DURAN                 (Süleyman Demirel Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Ümit ESER                        (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Volkan KARABOĞA                (Süleyman Demirel Üniversitesi)

Dr. Öğretim Üyesi Kadir KASALAK                 (Süleyman Demirel Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Selim KAYA                              (Afyon Kocatepe Üniversitesi)

Dr. Öğretim Üyesi Mesut KINACI            (Süleyman Demirel Üniversitesi)

Dr. Öğretim Üyesi Sait KOFOĞLU                   (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Dr. Öğretim Üyesi Pınar ÖZYALVAÇ          (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Dr. Öğretim Üyesi Ayşegül ŞENTÜRK    (Süleyman Demirel Üniversitesi)

Dr. Öğretim Üyesi Özgür TÜRKER                   (Süleyman Demirel Üniversitesi)

Dr. Mehmet TÜTÜNCÜ                                     (Research Centre for Turkish and Arabic World/Hollanda)

Dr. Öğr. Üyesi Muammer ULUTÜRK           (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Öğr. Gör. Betül TEOMAN                       (Dokuz Eylül Üniversitesi)

© copyright 2018