DÜZENLEME KURULU

 

Düzenleme Kurulu Başkanı

 

Prof. Dr. Mehmet ŞEKER

Uşak Üniversitesi

Başkan Yarımcıları

 

Prof. Dr. Behset KARACA  

(Süleyman Demirel Üniversitesi)

Prof. Dr. Caner ARABACI

(Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Yakup KAYA

(Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Üyeler

 

Yusuf Murat PARLAK

(Keçiborlu Belediye Başkanı)

Ömer ŞENGÖL  

(Eğirdir Belediye Başkanı)

Mehmet ÜNVERDİ     

(Uluborlu Belediye Başkanı)

Prof. Dr. Ayşe Dudu KUŞÇU

(Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Prof. Dr. Kemal ÖZCAN 

(Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Doç. Dr. Bekir BİÇER

(Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Doç. Dr. Yasin BULDUKLU

(Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa AKKUŞ

(Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Dr. Öğretim Üyesi Abdullah BAKIR       

(Süleyman Demirel Üniversitesi)

Dr. Öğretim Üyesi Kansu EKİCİ    

(Süleyman Demirel Üniversitesi)

Dr. Ali MIYNAT         

(Süleyman Demirel Üniversitesi)

Arş. Gör. Abdulvahap ALICI 

(Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Arş. Gör. Ali BULGURCU

(Süleyman Demirel Üniversitesi)

Arş. Gör. Cem UNCU  

(Necmettin Erbakan Üniversitesi)

 

© copyright 2018