Özet Gönderimi ve Değerlendirme

Sempozyum konuyla ilgili akademisyen ve araştırmacıların katılımına açıktır. Bunun için amaç, yöntem, kullanılacak kaynaklar ve muhtemel bulguları içeren 300 kelimelik bildiri özetlerinin 15 TEMMUZ 2014 tarihine kadar yakupkaya79@gmail.com adresine gönderilmesi gerekmektedir. Bildiri önerileri sempozyum konularına, bilimsel şartlara uygunluk ve çalışmanın özgünlüğü dikkate alınarak Bilim Kurulu Üyelerince değerlendirilecektir. Kabul edilen/edilmeyen bildiri önerileri 15 gün içinde ilgililere duyurulacaktır. Sempozyum sonrasında sunulan bildiriler sempozyum bildiri kitabında Türk Tarih Kurumu tarafından yayınlanacaktır.

 

Tam Metin Gönderimi

Kabul edilen bildirilerin tam metinlerinin 15 Ağustos 2014 tarihine kadar yazım kurallarına uygun biçimde ekli word dosyası olarak yakupkaya79@gmail.com adresine gönderilmesi gerekmektedir. Tam metni gönderilen bildiriler düzenleme kurulunca özete ve bilimsel şartlara uygunluk açısından incelenerek sempozyum programına dahil edilecektir.

 

BİLDİRİ TAM METNİ YAZIM KURALLARI

  1. Çalışmada başlık büyük harfle koyu olarak ortalı yazılmalı, hemen altında sağa dayalı olarak yazarın adı ve soyadı yer almalıdır. Sayfa altında verilecek numarasız açıklama dipnotunda sırası ile akademik unvan, kurum ve e-posta adresi bulunmalıdır.
  2. Başlık ve yazar adından sonra 300’er kelimelik 10 punto Türkçe ve İngilizce özet yer almalıdır. İngilizce özette başlık da belirtilmelidir.
  3. Harf karakteri Times New Roman ve punto büyüklüğü 12 olmalıdır. Tablo, dipnot ve kullanılan kaynakların punto büyüklüğü ise 10’dur.
  4. Çalışma M. Word programında ve A4 kağıt boyutuna göre bloklanarak yazılmalı, alt, üst, sağ ve soldan 2,5 cm; alt bilgi ve üst bilgiden ise 1,25 cm. boşluk bırakılmalıdır.
  5. Paragraflarda satır aralığı bırakılmamalı, girinti: 0 cm, aralık: önce 6 nk-sonra 6 nk ve satır aralığı tek satır olmalıdır.
  6. Metin içinde kaynak gösterilecek ise parantez içinde yazar soyadı, yayın yılı ve sayfa numarası sıralı biçimde (Özcan, 2000:312) şeklinde; dipnot olarak gösterilecek ise yazar adı, soyadı, kitabın adı (koyu olacak şekilde, makale ise tırnak içinde ve italik), yayınevi, yayın yeri, tarihi, sayfa numarası sıralı biçimde verilmelidir. Kullanılan kaynaklar, dipnotlarla aynı biçimde metin sonuna soyada göre alfabetik olarak sıralanarak konmalıdır.
  7. Tablo ve grafikler ise ayrı ayrı numaralandırılmalı, tablonun veya grafiğin hemen altında ise 10 punto ile kaynağı belirtilmelidir.
  8. Metinle doğrudan alakalı olmayan orijinal belge, resim ve haritalar gerekmedikçe metin içinde yer almamalı, numaralandırılarak metin sonuna eklenmelidir. Yüksek çözünürlükteki resimler ayrıca CD olarak gönderilmelidir. Bildiri metinleri 10 ile 25 sayfa arasında olmalıdır.
© copyright 2013 -