Türkiye giderek çevresindeki ülkelerle olan tarihsel bağlarını zayıflatırken ülke içerisinde de tarihi hatırlatan mekânları kaybetmektedir. Selçuklu dönemi öncesi ve sonrası Türk tarihi ve etki alanı hem maddi kültür hem de düşünsel alanda giderek etkisiz ve belirsiz hale gelmektedir. Evrensel değerlere sahip çıkmanın temel koşullarının önemli başlıkları arasında kültür ve yerelin kaybedilmemesi yer almaktadır. Küresel kültür içerisinde başarılı olabilmenin ve varlığını sürdürebilmenin milli ve kültürel değerleri korumaktan ve yeni dünyaya yerel kültürü kendi mesajıyla taşımaktan geçtiği yadsınamaz bir gerçektir.

 

Bu temel gereksinim çerçevesinde düzenlenecek sempozyum ile Türkiye Selçuklularının zayıfladığı süreçte Beyşehir merkezli kurularak Orta Anadolu ve Akdeniz bölgesinde etkin olmaya çalışan Eşrefoğulları Beyliği’nin siyasi, ekonomik, askeri, dini, kültürel, sanatsal ve mimari yapısı enikonu tahlil edilip bu kapsamda uluslar arası bir bilgi envanteri oluşturmak amaçlanmaktadır.

 

 

 

Sempozyum açılış programı, 11 Eylül 2014 Perşembe günü saat 10:00'da yapılacaktır. 
Program Kitapçığına ulaşmak için Tıklayınız

© copyright 2013 -