ÖNEMLİ TARİHLER
Bildiri Özet Gönderimi için Son Tarih 25 Ekim 2013
Kabul Edilen Bildirilerin/Posterlerin İlanı 26 Ekim 2013
Tam Metin Gönderimi için Son Tarih 10 Kasım 2013
Sempozyum Tarihi 22-23-24 Kasım 2013

Özet, çalışmanın amacını, metodolojisini, bulgularını ve sonuçlarını içermelidir.

© copyright 2013 -