Sempozyumun ana teması, Gelecek Perspektifinde Eğitim ve Eğitime Gönül Verenler olarak belirlenmiştir. Bu konu sözlü bildirilerin yanı sıra çalıştay ve çeşitli bilimsel etkinliklerle derinlemesine ele alınacaktır.

Sempozyum dili Türkçe ve İngilizce'dir. Katılımcılar bildirilerini Türkçe veya İngilizce olarak gönderecektir. Eş zamanlı çeviri yapılmayacaktır.

Sempozyumun alt başlıkları şu şekildedir:

 • Eğitimde Değişim Süreci
 • Milli Eğitimde Yeni Yapılanma
 • AB Perspektifinde Eğitim
 • Yüksek Öğretimde Yeni Yapılanma
 • Eğitim Fakültelerinde Yeni Yapılanma
 • Lisansüstü Eğitimde Yeni Yönelimler
 • Geleceğin Okulları ve Yönetim
 • Eğitimde İnovasyon
 • Öğretmen Eğitiminde Yeni Yönelimler
 • Demokrasi, İnsan Hakları, Değerler ve Eğitim
 • Özel Sektör ve Eğitim
 • Eğitimde Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü
 • Eğitimde Güncel Sorunlar
 • Eğitimde Finansman ve Alt Yapı Sorunları
 • Eğitim Sisteminde Akreditasyon
 • Yaşam Boyu Öğrenme
 • Eğitim Teknolojilerinde Yeni Yönelimler
 • Türkçe ve Edebiyat Eğitiminde Yeni Yönelimler
 • Okul Öncesi Eğitimde Yeni Yönelimler
 • İlk ve Ortaöğretimde Yeni Yönelimler
 • Psikolojik Danışma ve Rehberlikte Yeni Yönelimler
 • Yabancı Dil Eğitiminde Yeni Yönelimler
 • Fen ve Matematik Eğitiminde Yeni Yönelimler
 • Sosyal Bilgiler Eğitiminde Yeni Yönelimler
 • Güzel Sanatlar Eğitiminde Yeni Yönelimler
 • Tarih ve Coğrafya Eğitiminde Yeni Yönelimler
 • Ölçme ve Değerlendirmede Yeni Yönelimler
 • Özel Eğitimde Yeni Yönelimler
ÇALIŞTAYLAR
 • İleride duyurulacaktır.
© copyright 2013 -