Değerler eğitimi yeni bir mefhum değil, aslında her insan topluluğunda ve her zaman vardı. Fakat içinde bulunduğumuz tarihsel dönem, bu eğitimi yeni önem ve anlamlar yükleyerek gündemimize getirdi. Şimdi, değerler eğitimini yeni bir görev olarak tekrar keşfediyor, kavramsallaştırıyor, üzerinde düşünüyor, evde aile içinde veya okullarda bir eğitim konusu olarak tasarlamaya çalışıyoruz. Tüm bunları yaparken, değer nedir? Çocuklarımıza vereceğimiz değerler hangileri olmalı? Değer nasıl kazandırılır? Eğitim sistemimizin bu konudaki eksikleri neler? gibi sorular bizi bekliyor. Değerler eğitimi bireysel düzeyde hayatı anlamlı kılmada, ulusal ve uluslararası düzeylerde ise birlikte yaşama, hoşgörü, demokratik vatandaşlık ve insan hakları bilincini geliştirme açısından önem arzediyor.

 

I. Ulusal Değerler Eğitimi kongresi, değerler ve eğitimi konusundaki arayışlara bir katkı sunmak, ulusal bazda değerler ve eğitimi alanında fikir üreten araştırmacıları ve uygulama örneklerini gözleyen eğitimcileri bir araya getirmek amacıyla 31 Ekim-02 Kasım 2013 tarihlerinde Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi tarafından Konya’da düzenlenecektir. Kongre, teorik değerlendirmeler, saha araştırmaları ve uygulama örneklerine yer veren sunumlara; akademisyen, öğretmen, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarından katılımcılara açıktır.

 

I. Ulusal Değerler Kongre bağlamında ülkemizde ilk defa düzenlenecek olan kongredir. Sempozyum bağlamında, Değerler Eğitimi Merkezi Birincisi Değerler Eğitimi Merkezi tarafından 2004 yılında düzenlenen değerler eğitimi konulu sempozyumun ardından Türkiye’de 2010 yılında Milli Eğitim Bakanlığı ve 2011 yılında da Eskişehir Üniversitesi benzer konulu sempozyumlar düzenlediler. Bu süreç içerisinde Türkiye’de oluşan farkındalık neticesinde Milli Eğitim Bakanlığı okullarda değerler eğitimi faaliyetlerini teşvik eden kararlar aldı. Değerler Eğitimi Merkezi tarafından 2012 de ikincisi düzenlenen sempozyumda farklı ülkelerden katılımcıların fikir ve uygulamalarını sundukları bir platformda konuyu tartışmak mümkün olmuştur.

© copyright 2013 -